ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί για τον Όμιλό μας στρατηγική προτεραιότητα.   
Στο πλαίσιο αυτό:
• Επιδιώκουμε την επιχειρηματική αριστεία και δραστηριοποιούμαστε υπεύθυνα,με απόλυτο σεβασμό στα περιβάλλοντα όπου δραστηριοποιούμαστε
• Μεριμνούμε για τους ανθρώπους μας
• Προστατεύουμε το περιβάλλον και βελτιώνουμε σταθερά το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα
• Στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες και ενισχύουμε δυναμικά τις οικονομίες στις οποίες συμμετέχουμε
• Επενδύουμε συστηματικά σε βέλτιστες πρακτικές και πρωτοπόρες τεχνολογίες.
 
Ο στόχος μας παραμένει πάντα ίδιος: η δημιουργία αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που επηρεάζουν και επηρεάζονται από τη δραστηριότητά μας. Στη δημιουργία αξίας επικεντρώνουμε εδώ και τόσα χρόνια τις προσπάθειές μας.
Σε αυτήν οφείλουμε την ηγετική μας θέση. 

Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 2016Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 2015

Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 2014 

Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 2013