ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει δυναμική παρουσία στη χρηματοδότηση, διαχείριση και εμπορική εκμετάλλευση έργων παραχώρησης.

Πέρα από τις Οδικές Παραχωρήσεις (Ιόνια Οδός, Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος, Ολυμπία Οδός), ο Όμιλος έχει ήδη συμμετάσχει στην κατασκευή και λειτουργία δέκα (10) σταθμών αυτοκινήτων.