ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κατέχει ηγετική θέση στον τομέα των ΑΠΕ στην Ελλάδα. H συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ανέρχεται σήμερα σε 1.390 MW. Ο Όμιλος έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί 607 MW στην Ελλάδα, 651 MW στις ΗΠΑ και 132 MW στην Ν.Α Ευρώπη. Συνολικά, η εταιρεία λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει 1.938 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ, στην Ευρώπη και την Αμερική, προσεγγίζοντας τον στόχο των 2.000 MW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησής της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >>