ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δραστηριότητες

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι ένας από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους στην Ελλάδα, με παρουσία επίσης στην Κεντρική και Νοτιανατολική Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Δραστηριοποιείται στους τομείς των κατασκευών, της παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, των παραχωρήσεων, της διαχείρισης απορριμμάτων, των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων και της ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων. Ο Όμιλος απασχολεί 5.000 εργαζομένους ανά τον κόσμο ενώ οι συνολικές επενδύσεις την τελευταία πενταετία έχουν φτάσει τα 2 δις. Ευρώ. Το τρέχον ανεκτέλεστο κατασκευαστικό υπόλοιπο του Ομίλου ανέρχεται σε 1,6 δις. ευρώ, ενώ η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των ενεργειακών μονάδων που ανήκουν ή στις οποίες συμμετέχει ο Όμιλος ξεπερνά τα 1500 MW.